Kierownik Projektu:

rr

Dr hab. inż. Robert Rusinek – Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

Wykonawcy:

mgw

Dr hab. Inż. Marzena Gawrysiak-Witulska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

jw

Dr inż. Jolanta Wawrzyniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

mm

Prof. dr hab. inż. Marek Molenda – Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

 

jt

Prof. dr hab. inż. Jerzy Tys – Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

 

jh

Prof. dr hab. Józef Horabik – Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

mg

Dr Marek Gancarz – Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

 

mt

Mgr inż. Marcin Tadla – Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie