Patenty:

Zgłoszenie patentowe: P.419382, data zgłoszenia: 07.11.2016, twórcy: Marek Gancarz, Robert Rusinek, Agnieszka Nawrocka, Marcin Tadla, zgłaszający: Instytut Agrofizyki PAN, „Sposób określania rodzaju organicznych substancji lotnych i ich koncentracji z zastosowaniem elektronicznego nosa”.

Zgłoszenie patentowe: P.419383, data zgłoszenia: 07.11.2016, twórcy: Marek Gancarz, Robert Rusinek, Agnieszka Nawrocka, Marcin Tadla, Marzena Gawrysiak-Witulska, Jolanta Wawrzyniak, zgłaszający: Instytut Agrofizyki PAN, „Matryca czujników elektronicznego nosa”.

 

Publikacje:

Marek Gancarz, Jolanta Wawrzyniak, Marzena Gawrysiak-Witulska, Dariusz Wiącek, Agnieszka Nawrocka, Robert Rusinek. 2017. Electronic nose with polymer-composite sensors for monitoring fungal deterioration of stored rapeseed. International Agrophysics, Vol. 31, 317-325.

Marek Gancarz, Jolanta Wawrzyniak, Marzena Gawrysiak-Witulska, Dariusz Wiącek, Agnieszka Nawrocka, Marcin Tadla, Robert Rusinek. 2017. Application of electronic nose with MOS sensors to prediction of rapeseed quality, Measurement 2017, Vol. 103, 227-234.

M. Gawrysiak-Witulska, A. Siger, R. Rusinek. 2016. Degradation of tocopherols during rapeseed storage in simulated conditions of industrial silos. International Agrophysics, Vol. 30 No. 1, 39-45.

Gawrysiak-Witulska, J. Wawrzyniak, R. Rusinek. 2016. Wpływ wilgotności nasion rzepaku i temperatury przechowywania na zmiany ich jakości technologicznej. Acta Agrophysica, 23(4), 557-568.

Marzena Gawrysiak-Witulska, Jolanta Wawrzyniak, Kinga Stuper, Robert Rusinek. 2015. Kinetyka zmian zawartości ergosterolu podczas przechowywania nasion rzepaku. Acta Agrophysica, 22(1), 27-37.

Konferencje:

Rusinek R., Tadla M. Apparatus for monitoring of microbiological state of seeds based on the electronic analysis of volatile substances. Polish-American Innovation Week in California. UC Berkeley – Stanford University, 17-21.11.2014.

Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Rusinek R. 2014. Effect of temperature and moisture content on the quality of rapeseed stored in anaerobic conditions. 6th International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain, p. 173, Wrocław 26 – 27 June 2014.

Marcin Tadla, Jolanta Wawrzyniak, Marzena Gawrysiak-Witulska, Marek Gancarz. Rozwiązanie sprzętowe do realizacji urządzenia Enos oraz krótkie omówienie architektury oprogramowania. (2015 r.) XXII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 2-3.06.2015 r. 2015, 32.

Robert Rusinek, Marcina Tadla. Zastosowanie elektronicznego nosa do badań jakości żywności. Seminarium w Zakładzie Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki PAN, 14 stycznia 2015.

Robert Rusinek, Jolanta Wawrzyniak, Marzena Gawrysiak-Witulska, Dariusz Wiącek, Marek Gancarz, Agnieszka Nawrocka. Procedura kalibracji elektronicznego nosa na potrzeby badań jakości materiałów biologicznych. XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 23-24.05.2016 r.

Robert Rusinek, Marek Gancarz, Jolanta Wawrzyniak, Marzena Gawrysiak-Witulska, Dariusz Wiącek, Agnieszka Nawrocka. Electronic Nose for Monitoring Fungal Deterioration of Stored Rapeseed. ICST 2016, 18th International Conference on Sensing Technology, JUNE, 6-7, 2016, NEW YORK, USA.

Marcin Tadla, Robert Rusinek, Jolanta Wawrzyniak, Marzena Gawrysiak-Witulska, Agnieszka Nawrocka, Marek Gancarz. Response Evaluation of Electronic Nose with Polymer-Composite and Metal Oxide Semiconductor Sensor towards Microbiological Quality of Rapeseed. ICABSE 2016, 18th International Conference on Agricultural and Biological Systems Engineering, JUNE, 6-7, 2016, NEW YORK, USA.

Marek Gancarz, Agnieszka Nawrocka, Robert Rusinek, Marcin Tadla. Relationship Between Response of the Resistive Sensors on the Chosen Volatile Organic Compounds (VOCs) and Their Concentration. ICAFE 2016 : 18th International Conference on Agricultural and Food Engineering, JUNE, 6-7, 2016, NEW YORK, USA.

Tadla M., Rusinek R., Gancarz M., Nawrocka A., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M. Agrinose – a device for monitoring of quality of agromaterials. 11th International Conference on Agrophysics Soil, Plant & Climate.

Marzena Gawrysiak-Witulska, Jolanta Wawrzyniak, Robert Rusinek. The influence of repeseed moisture content and storage temperaturę on changes in technological guality of produced oil. 32rd Scientific Conference, Oilseed Corps – Advances in genetics, breeding, technology and analytical of lipids. 5-6.04.2016 Poznań.

Marek Gancarz, Agnieszka Nawrocka, Robert Rusinek, Magdalena Krekora, Zbigniew Niewiadomski, Antoni Miś. Reakcja czujników rezystancyjnych na poziom stężenia wybranych lotnych związków organicznych. XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r.

Robert Rusinek, Marek Gancarz, Agnieszka Nawrocka, Magdalena Krekora, Zbigniew Niewiadomski, Antoni Miś. Algorytm tworzenia elektronicznego odcisku palca substancji lotnych. XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r.

 

Polska Akademia Nauk oddział w Lublinie, Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych oraz lubelskie uczelnie wyższe zorganizowały IV Ogólnopolskią Konferencji Naukowej INNOWACJE W PRAKTYCE oraz VI Wystawę Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii, która odbyła się 23-24 listopada 2017 r. w Arenie Lublin.

Głównym celem IV Panelowego Spotkania Dyskusyjnego „Innowacje w praktyce” (PSD 2017) było upowszechnianie znaczenia osiągnięć naukowych, a także wymiana doświadczeń oraz integracja studentów, doktorantów i młodych naukowców. Rezultatem udziału w wydarzeniu była możliwość:

  • zaprezentowania własnej oferty naukowej na forum interdyscyplinarnym w ogólnopolskim środowisku akademickim, przedyskutowanie problemów z ekspertami z różnych gałęzi przemysłu i biznesu;
  • nawiązanie kontaktów z przedsiębiorcami, stworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz zdefiniowanie obszarów możliwej współpracy.

Instytut Agrofizyki PAN był jednym z wystawców. Zaprezentowaliśmy nasz elektroniczny nos.

Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnej

Gancarz Marek, Rusinek Robert, Nawrocka Agnieszka, Krekora Magdalena, Miś Antoni, Niewiadomski Zbigniew, 2018. Elektroniczny nos – określenie reakcji czujników rezystancyjnych na stężenie wybranych lotnych związków organicznych (VOCs). XXV Konferencja Naukowa „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie”, Zakopane 5-9.02.2018, (referat).

W dniach od 14-16 marca 2018 r. odbyły się w Warszawie 20. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2018, na których zaprezentowaliśmy nasz elektroniczny nos. http://www.ipan.lublin.pl/ia-pan-na-targach-eurolab-2018/

Robert Rusinek, Marek Gancarz, Agnieszka Nawrocka, Magdalena Krekora, Antoni Miś, Zbigniew Niewiadomski, 2018. Zastosowanie elektronicznego nosa do badań jakości nasion rzepaku. III Konferencja Naukowa „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”, Krzyżowa 20-21.03.2018, (referat). http://www.konferencja-rolnictwo.pl/

Gancarz Marek, Nawrocka Agnieszka, Rusinek Robert, Krekora Magdalena, Miś Antoni, Niewiadomski Zbigniew, 2018. Nowa trzyparametrowa metoda identyfikacji lotnych związków organicznych (VOCs) z zastosowaniem elektronicznego nosa. III Konferencja Naukowa „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”, Krzyżowa 20-21.03.2018, (referat). http://www.konferencja-rolnictwo.pl/

 

Ciekawe linki:

http://elektronikab2b.pl/blog/32442:elektroniczny-nos-wchodzi-na-rynek

http://www.sensigent.com/index.html