Badania

 • analiza zmian intensywności bukietu zapachów materiałów biologicznych, rolniczych i żywnościowych
 • wykrywanie zapachów prostych (np. wzorce chemiczne)
 • wykrywanie zapachów złożonych
 • badanie stężeń substancji lotnych
 • analiza substancji lotnych jako markera rozwoju mikroflory
 • analiza odpowiedzi sensorów (sensor drift, sensorgram)
 • tworzenie biblioteki odpowiedzi sensorów dla elektronicznego nosa
 • kalibracja elektronicznego nosa na możliwość wykrywania konkretnych markerów zjawisk fizyko-chemicznych

Realizacje sprzętowe

 • zaprojektowanie i wykonanie elektronicznego nosa ukierunkowanego na analizę konkretnych zbiorów zapachów

Aparatura

 • Cyranose 320 – elektroniczny nos z matrycą 32 sensorów na bazie polimerów przewodzących (CP)
 • Agrinos – elektroniczny nos z matrycą 8 sensorów typu MOS z możliwością doboru odpowiednich czujników do rodzaju substancji lotnych